فرصت های همکاری:فرصت های شغلی حضوری و تمام وقت

 

 

برای دستیابی به فرصت شغلی در کالا۳۵ تنها سه شرط لازمه کار است:  استعداد ، خلاقیت و روحیه کار تیمی . مابقی موارد در طول روند مصاحبه با مسئول بخش نیروی انسانی مورد بحث قرار میگیرد.